Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde güvende hissetmesi için geniş teminatlar sunuyoruz. Türkiye’de ikamet izni gerektiren bu sigorta ile belirtilen sigorta süresi içinde oluşabilecek hastalık veya kazaya uğramanız durumunda teminat altına alıyoruz. Anlaşmalı kurumlarda özel indirimlerden faydalanabilir, Türkiye genelinde pek çok hastaneden hizmet alabilirsiniz. Emaa Yabancı Sağlık Sigortasına sahip Yabancı bireylerin, anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık masrafları, poliçede belirtilen teminatlar, limit, ödeme oranı ve istisnalara uygun olarak karşılanmaktadır.

Yabancı Sağlık Sigortası

Kimler Faydalanabilir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince kısa dönem ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken özel sağlık sigortası olup, Türkiye’de göç idaresine başvuru sırasında zorunlu olarak talep edilen bir poliçe türüdür. Hayati tehlike gösteren durumlar için "+90 (850) 255 36 22" numaralı Emaa Sigorta Müşteri Hizmetleri’ne hızlıca ulaşabilirsiniz.

 

Neleri Kapsar?

Bu poliçe kapsamında, poliçe tarihleri içerisinde meydana gelecek bir hastalık, kaza sonucu oluşabilecek sağlık giderleri güvence altına almaktadır.

 

Poliçe Süresi Ne Kadar?

Poliçeler 1 yıllık olarak tanzim edilmektedir. Farklı şirketlerden yapılan poliçeleri Emaa Sigorta’dan yenileme işlemi yapabilirsiniz.

 

Teminatlar;

Yabancı Sağlık sigortalarında herhangi bir rahatsızlık durumunda;

 

Yatarak tedavi kapsamında; 

Ameliyat, Hastane Tedavi, Yoğun Bakım ve Anjiyografi gibi tüm yatarak tedaviler kapsam altındadır.

 

Ayakta tedavi kapsamında; 

Doktor muayene, ilaç tanı, görüntüleme, laboratuvar, modern teşhis, fizik tedavi ve yardımcı tıbbi malzemeler ayakta tedavi kapsamında ödeme yapılmaktadır. Bunlara ek olarak ; belirli limitlerle suni uvuz, kemoterapi-radyoterapi-diyaliz, küçük müdahale gibi aşağıdaki tabloda belirtilen tedaviler kapsam altına alınmıştır.

 

Sıkça Sorulan Sorular;

 

Emaa Yabancı Sağlık Sigortası ile Seyahat Sağlık Sigortası arasında fark var mıdır?

 • Seyahat Sağlık Sigortaları Türkiye’de ikamet izni için kullanılamaz. Seyahat Sigortalarında seyahat iptali, bagaj kaybı vb. seyahata yönelik teminatlar olmakla birlikte, Yabancı Sağlık Sigortası tamamen sağlık harcamalarına yöneliktir.

 

Herhangi bir hastalık durumunda ne yapmam gerekir?

 • 7/24 ulaşabileceğiniz Emaa Sigorta yardım hattı aranarak "+90 (850) 255 36 22" veya www.emaasigorta.com.tr adresinden size en yakın anlaşmalı kurumlarımıza ulaşabilir ve tedavi hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 

Acil tedavi durumu bile olsa istisna hastane grupları var mıdır?

 • Evet, acil olsun ya da olmasın “Amerikan Grubu Hastanesi ve Poliklinikleri, Acıbadem/International Sağlık Grubu, Florence Nightingale Sağlık Grubu, LIV Hospital, Memorial Sağlık Grubu ve Anadolu Sağlık Merkezi” sağlık kurumlarında yapılan sağlık giderleri bu poliçelerde kapsam dışıdır ve hiçbir şekilde karşılanmamaktadır.

 

Poliçe kapsamında bekleme süresi var mıdır ?

 • Aşağıda yazılı hastalıklar ile ilgili tüm tedaviler ve komplikasyonlar, ilk doktor muayene dışında ayakta tedavi ve yatarak tedavi ile ilgili sağlık giderleri sigorta kapsamına dahil olduktan sonra aşağıdaki bekleme sürelerinin tamamlanması halinde (Triyaj uygulamasındaki kırmızı alan / Acil durumlar hariç) teminat kapsamına alınmaktadır.
 • Bu ürün için bekleme süreleri, Ayakta tedavi teminatları için 6 ay, yatarak tedavi teminatları için ise 9 aydır. Poliçe bitiş tarihi itibariyle 30 gün geçirmeden kesintisiz devam eden poliçelerde bekleme süresi Emaa Sigorta A.Ş.’nin ilk poliçe başlangıç tarihine göre hesaplanır.

 

Poliçe kapsamında coğrafi saha kapsamı nedir?

 • Bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti coğrafi sınırları içinde geçerlidir. Yurt dışında yapılan tedavi ve tanı giderleri karşılanmaz. K.K.T.C yurt dışı olarak değerlendirilir.

 

Anlaşmasız Sağlık kurumlarıdan yapılan harcamalar için hangi belgeler gereklidir?

 • Anlaşmasız Kurum/Kuruluş kapsamındaki durumlar için ;
 • Fatura aslı, POS fişi alındığında hizmeti alan kişinin adı-soyadı ile birlikte doktor kaşe ve imzası,
 • Doktor tarafından, tanı ve tedavi bilgilerini içeren “özel sağlık sigortaları formu”’nun doldurulması,
 • Başvuru ile ilgili tetkik sonuçları, yatış/ameliyat epikriz-anammez raporu, doktor raporları, adli vakalarda ilgili raporlar, ayrıntılı işlem dökümü E-Devlet, Tedavi Bilgileri Sorgulama dökümü, E-nabız gibi belgeler gereklidir
 • Reçete aslı ve ilaç küpürleri,
 • Tetkik istem formu ve sonuçları,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon faturalarında fizik tedavi uzmanı tarafından düzenlenen ve detaylı (başlangıç, bitiş, işlemler gibi) tedavi planını belirten rapor,
 • Sigortalının Pasaport nüshası,
 • Kaza sonucu oluşan bir durum ise kaza zaptı, alkol raporu,
 • Trafik kazası sonrası acil diş tedavisi ise panoramik röntgen
 • Sinüzit ameliyatlarından önce Sigortalı’ya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı,
 • Sigortalının hesap bilgileri (İBAN No, Banka Adı, Şube Kodu ve Şube Adı, Hesap Sahibi Adı, vergi numarası veya geçici kimlik numarası)
 • Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, yönlendirdiği doktora sigortalıyı muayene ettirme hakkına sahiptir.

 

Poliçe giriş yaşı nedir?

 • Doğum tarihinden itibaren Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler ile 69 yaşından gün almamış kişiler sigortalanabilir.

 

Poliçe süresi ne kadardır ?

 • Poliçeler 1 yıllık olarak tanzim edilmektedir. Farklı şirketlerden yapılan poliçeleri Emaa Sigorta’dan yenileme işlemi yapabilirsiniz.

 

Sigorta sözleşmesi hangi durumlarda sona erer ve hangi belgeler gereklidir?

 • Poliçenin iptal olması veya sigortalının poliçeden çıkması durumunda, Sigortacı’ nın sigortalıya verdiği taahhütleri son bulur. İptal işlemi için aşağıdaki koşullardan en az birinin bulunması halinde, sigorta ettiren tarafından düzenlenen ve içeriğinde imza, güncel tarih bulunan iptal beyanının sigortacıya ulaştırılması gerekmektedir.
 • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin sigorta şirketine ibrazı,
 • İkamet izninin iptali,
 • 5510 sayılı Sosyal sigorta ve Genel Sağlık sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı,
 • Ülkeden çıkış tarihini gösterir gerekli belgelerin iletilmesi halinde,
 • Vefat durumunda,
 • Bu koşulların sağlanması halinde İptal talepleri değerlendirmeye alınır. Poliçenin iptal tarihi iptal talebinin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren hesaplanır.

Ürünler

Yurt Dışı Seyahat Sağlık ve Güvenlik Sigortası

Yurtdışı Eğitim Seyahat Sağlık Sigortası

Türkiye Vize Seyahat Sağlık ve Güvenlik Sigortası

Trafik Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası