Zorunlu Deprem Sigortası

Türkiye'nin deprem riski yüksek bir ülke olması sebebiyle, konutların deprem felaketlerine karşı korunması önemlidir. Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Herkesin deprem riskine karşı kendini ve sevdiklerini koruması için yaptırması önemlidir. Emaa Zorunlu Deprem Sigortası ile, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası

Teminat ve Kapsamı

Emaa Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılanır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

 

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

 

Azami Teminat Limiti

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

 

DASK azami sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeller, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılır. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınır. 

 

Sigorta Bedeli, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre zarfında sigorta bedelinin tespitine esas metrekare bedelinde artış olması halinde herhangi bir ek prim alınmaksızın artış oranında artırılır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, birinci fıkra ile belirlenen, ikinci fıkraya göre endekslenen sigorta bedelini sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara göre yeniden belirlemeye yetkilidir.”

 

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

 

Genel Şartlar

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır. 

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, 
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, 
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, 
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, 
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, 
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

 

Zorunlu Deprem Sigortasını nasıl alabilirim? 

 • Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın acentemize veya genel merkezimiz ile iletişime geçerek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.

 

Uygun Primler

 • Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşaa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır. DASK, prim tutarını tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede tutmaya özen gösterir.

 

Hasar Başvuruları

 • Poliçe sahibi, konutu depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması içn yeterlidir.

 

Hasar Tespiti ve Süreci

 • Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenmiş olur.
 • Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı geçen hak sahibinin adına en yakın banka şubesine gönderilir.

 

Sıkça Sorulan Sorular için https://dask.gov.tr/tr/sss adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ürünler

Yurt Dışı Seyahat Sağlık ve Güvenlik Sigortası

Yurtdışı Eğitim Seyahat Sağlık Sigortası

Türkiye Vize Seyahat Sağlık ve Güvenlik Sigortası

Trafik Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası